Widmowy rozkład promieniowania

switloDefinicja IESNA: obrazowe przedstawienie widmowego rozkładu promieniowania emitowanego przez źródło światła w każdym przedziale długości fal lub w widzialnym paśmie widma elektromagnetycznego ( od 360 do 770 nanometrów)

Producenci lamp publikują widmowy rozkład promieniowania dla określonych źródeł światła. Ta widmowa charakterystyka źródła światła wpływa na jego zdolność oddawania barw, co pokazują następujące przykłady (po prawej).

Przedstawione żarowe źródło światła ma większą moc w zakresie dłuższych fal (powyżej 650 nanometrów) widma widzialnego i dlatego też oddaje czerwone kolory bardziej skutecznie. Przedstawiona chłodno biała lampa fluorescencyjna ma większą moc w zakresie krótszych długości fal widma widzialnego (poniżej 450 nanometrów) w porównaniu z pokazana wyżej lampą żarową, stąd też kolory niebieskie wydają się bardziej ożywione.

Łączenie w różnych ilościach długości fal o różnych wartościach może dać w efekcie światło, które przez oko odbierane jest jako białe. Możliwa jest sytuacja, w której światło pochodzące z dwóch lamp ma różne kombinacje długości fal, ale mimo to ujawnia ten sam kolor ( identyczna najbliższa temperatura barwowa [CCT] ), ale ich oddziaływanie na przedmioty może być bardzo różne ( związane z CRI).


IESNA –    Północno-amerykańskie Towarzystwo Techniki Świetlnej
widmo elektromagnetyczne – cały zakres promieniowania elektromagnetycznego od najkrótszych do najdłuższych fal
długość fali – odległość między dwoma odpowiadającymi sobie punktami danej fali. Długości fal światła mierzona są w nanometrach (1 nanometr= jedna miliardowa metra lub inaczej 1X10-9m)