Lumen (jednostka strumienia świetlnego)

lumenDefinicja IESNA: jednostka strumienia świetlnego Międzynarodowego Układu Jednostek (SI). Radiometrycznie wyznaczana jest z mocy promienistej, fotometrycznie zaś stanowi strumień świetlny o wartości natężenia światła równej 1 kandeli, emitowany przez źródło punktowe na jednostkę kąta bryłowego (1 steradian).

Lumen jest wielkością przepływu światła. Podczas gdy źródło światła może mieć różne wartości wyrażane w kandelach, w zależności od rozważanego kierunku, to będzie miało tylko jedną wartość znamionową określającą zdolność wytwarzania strumienia świetlnego. Wartość znamionowa strumienia świetlnego może być uważana za miarę całkowitego strumienia świetlnego źródła światła. Wartości znamionowe są określane i publikowane przez producentów lamp.

Podczas projektowania oświetlenia bierze się pod uwagę wartość znamionową strumienia świetlnego lampy w celu prognozowania ostatecznego natężenia oświetlenia danej przestrzeni. Odkąd oszczędność energii elektrycznej jest istotnym elementem dla użytkowników obiektów, projektanci oświetlenia wyliczają sprawność energetyczną systemu oświetleniowego uwzględniając między innymi skuteczność świetlną źródeł światła, sprawność opraw oświetleniowych. Poniżej podano kilka przykładów wartości znamionowych strumienia świetlnego dla wybranych, powszechnie stosowanych lamp:

  • Lampa żarowa ( żarówka) – 60-W A19 – 750 Lumenów
  • Energowydajna lampa żarowa ( żarówka) – 135-W A21 – 2580 Lumenów
  • Chłodno biała lampa fluorescencyjna – 40-W T12 – 3050 Lumenów
  • Chłodno biała lampa fluorescencyjna – 34-W T12 – 2650 Lumenów
  • 34-W T12 4100 K, CRI 82 – 2850 Lumenów
  • 32-W T8 4100 K, CRI 85 – 3050 Lumenów
  • przezroczysta lampa metalohalogenkowa – 70-W – 5200 Lumenów

IESNA – Północno-amerykańskie Towarzystwo Techniki Świetlnej
strumień świetlny – całkowita ilość światła emitowanego z danego źródła. Wielkość tą wyprowadza się ze strumienia energetycznego (moc wysyłana, przenoszona lub przejmowana w postaci promieniowania tzw. moc promienista), na podstawie stopnia jego oddziaływania na oko obserwatora normalnego (odniesieniowego).
kąt przestrzenny (bryłowy) – część przestrzeni ograniczona przez wszystkie proste wychodzące z pewnego ustalonego punktu (wierzchołek kąta bryłowego) i przechodzące przez pewną ustaloną krzywą zamkniętą.
steradian – kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi promienia.

Źródło: www.gtllot.com.pl