Polscy paleontolodzy na Gobi

na gobiZ inicjatywy Prezesów Prezesów Polskiej i Mongolskiej Akademii Nauk doszło do podpisania porozumienia wyrażającego obustronną wolę zorganizowania polskiej stałej stacji naukowej w Mongolii, a jednym z głównych kierunków planowanych bada s badania paleontologiczne. Placówką koordynującą prowadzenie badań i budowę bazy jest Instytut Paleobiologii PAN. Powstanie takiej bazy w Mongolii jest planowane jako podstawa dla kontynuacji i rozwoju dotychczasowych osiągnięć badawczych , oraz dla umożliwienia prowadzenia międzynarodowej współpracy i szkolenia młodych kadr naukowych w trakcie prowadzenia oryginalnych i wartościowych poznawczo multidyscyplinarnych bada przyrodniczych.

Dlaczego Mongolia ?

Mongolia jest krajem, który budzi ogromne zainteresowanie międzynarodowej społeczności naukowej, bowiem na jej terytorium występują lady geodynamicznych i paleobiologicznych procesów, które kształtowy oblicze Ziemi przez setki milionów lat, a pozostały do dziś w nieznacznym stopniu zmienione przez gospodarczą działalność człowieka.

Demokratyczna Mongolia jest państwem otwartym na współpracę międzynarodową przedstawiciele Mongolskiej Akademii Nauk i dyplomaci wysoko oceniaj rezultaty dotychczasowej naukowej działalności reprezentantów polskiej nauki w ich kraju. Jest zatem, sprzyjający klimat polityczny dla podtrzymania, kontynuacji i rozwoju tej współpracy.

Wielu młodych pracowników nauki, studentów i doktorantów mongolskich i polskich widzi wielkie możliwości realizacji swoich zainteresowań badawczych w rozwoju takiej współpracy Mongolia jest fascynującym źródłem nowych materiałów naukowych a Polska i inne kraje europejskie maj intelektualne i materialne zaplecze (laboratoria) do zapewnienia właściwego poziomu naukowego opracowaniom i wykorzystania zdobywanych danych.

W dzisiejszym wiecie badania przyrodnicze są jedynym źródłem wiedzy i racjonalną podstaw podejmowania politycznych decyzji dotyczących poznawania i ograniczania negatywnych skutków globalnych zmian jakie zachodzą w przyrodniczym środowisku Ziemi. Globalizacji, która wynika z funkcjonowania ponadnarodowej gospodarki, musi towarzyszy globalna współpraca i poczucie współodpowiedzialności uczonych.

Placówki naukowe z krajów Unii Europejskiej są zainteresowane tak współpracą. Polska i polscy naukowcy dziki dotychczasowej działalności i osiągnięciom maj wyjątkową szansą stać się ambasadorem naukowych interesów europejskiej nauki w Mongolii. Powstanie Polskiej Bazy Naukowej w Mongolii postulowane przez środowiska obu krajów będzie bram dla reprezentantów europejskich ośrodków badawczych do tego bardzo interesującego kraju.

Budowa Polskiej Bazy w Mongolii zapewniałby odpowiednie zaplecze dla realizacji kolejnych wypraw naukowych, zabezpieczenia i wstępnego przygotowania oraz rejestracji gromadzonych zbiorów, a także dla przygotowania i podjęcia współpracy badawczej na miejscu oraz uzgodnienia dalszych naukowych procedur koniecznych dla opracowania uzyskanych danych.

Zobacz również: Kilka słów na temat geologii na www.geosfera-wroclaw.pl