Skuteczne szyldy reklamowe

bilbordReklama dźwignią handlu. To slogan, ale skuteczny i właśnie na sloganach opiera się język reklamy. Ustawa o działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek umieszczania szyldów w miejscu prowadzenia działalności. Niedawno uchwalona ustawa o krajobrazie określa wymagania dla szyldów i innych form reklamy.

Szyldy reklamowe

Szyldy są pierwszym kontaktem klienta z firmą. Powinny więc wywoływać pozytywne skojarzenia i zaufanie do firmy.

Doskonały szyld to szyld, który:

• zawiera logo i nazwę firmy,
• informuje o oferowanych produktach,
• jest widoczny, ale nie krzykliwy,
• dopasowany do przestrzeni architektonicznej,
• estetyczny.

Szyldy są formą reklamy o niewielkich rozmiarach, dlatego ich zaprojektowanie wymaga szczególnej staranności. Muszą do odbiorcy przemawiać krótkim przekazem, który jest równocześnie jednoznaczny.

Język reklamy

Komponując szyld posługujemy się językiem reklamy. Może on mieć formę tekstu, obrazu, muzyki lub światła. Te dwie ostatnie podkreślają przekaz szyldu i mają go czynić widocznym z daleka. Główną formą oddziaływania szyldu jest słowo. Język reklamy rządzi się swoimi prawami. Jego głównym celem jest wpływ na zachowania klienta. Osiąga to dzięki stosowaniu określonych zasad:

• jest zwięzły – komunikaty mają formę równoważników zdań,
• odwołuje się do emocji,
• działa na wyobraźnię,
• używa słów o wydźwięku pozytywnym,
• korzysta ze sloganów,
• posługuje się sloganami łatwymi do zapamiętania,
• skłania konsumenta do podejmowania działań.

Przykładem takiego szyldu umieszczonego przy wejściu do kawiarni może być np.: Najlepsza aromatyczna kawa po turecku.

To hasło można zastąpić obrazem. Wtedy szyld będzie miał formę parującej filiżanki. Skojarzenia są jednoznaczne i pobudzają zmysły konsumenta.

Grafika szyldu musi jednocześnie pasować do otoczenia i zwracać uwagę. Na budynku zabytkowym nie umieścimy szyldu w jaskrawych kolorach i nowoczesnych kształtach, bo klient pomyśli, że właściciel nie ma smaku i gustu. Podobnie na budynku nowoczesnym nie powinno się umieszczać szyldów stylizowanych. Będą razić sprawiać wrażenie bezguścia.

Zobacz jak wygląda realizacja szyldów reklamowych we Wrocławiu.